Цени

Цените на заниманията с коне са предвидени на клубна и приятелска основа – т.е. целта е да се издържа дейността, а ако е възможно – и да се развива според идеите на основателите, но винаги – за добруването на конете и ездачите.