Маршрути

Принципно се придържаме към интензивна езда с доста галоп и затова препочитаме да предлагаме преходи с времетраене до 3 часа. Околността ни дава възможност за кръгови преходи от 5 до 50 км.
Организираме и походи, обикновено двудневни, при които се язди от 3 до 5-6 часа на ден в зависимост от желанията и подготвеността на ездачите.

Основно маршрутите са:
по продължителност – от 30 мин до 3 часа

по сложност – от равнинна езда по полски път до пресечен терен с езда без път и пресичане на реки, потоци, спускания и изкачвания, минаване през гъсти гори и ниска растителност