Английско или Уестърн седло/стил на езда?

Има много ‘за’ и ‘против’ единия и другия стил на езда. Но според нас (лично аз имам опит и с уестърн седло) не случайно английското седло се нарича още ‘спортно’, а ездата с такова седло се нарича ‘класически стил’.

Без да отричаме достойнствата на уестърн седлото, ще подчертем следните негови негативни (според мен) особености:

  1. 1) много по-тежко от английското е;
  2. 2) силно ограничава движенията на ездача и предопределя неговата стойка;
  3. 3) не дава възможност за езда на скъсени стремена и съответно – за заемане на бегови седеж;
  4. 4) категорично не става за прескачане на препятствия.

Изтъкваните като големи предимства на уестърн седлото – че не се набива гърбът на коня и че ездачът се чуства доста по-стабилен – са под въпрос, защото наистина седлото ляга на конския гръб на много по-голяма площ, но пък се подлага и много по-дебел потник, какъвто може да се постави и под английското седло, което е с по-малка опорна повърхност, но е с много по-добре изработени меки кожени подплънки; ездачът има рог, за който да се държи и това създава по-голяма стабилност, но за сметка на по застопорен седеж, а не заради добра и правилна естествена стойка на езда. Ако английското седло добре приляга към гърба на съответния кон, поставен е добър потник и оседлаването е правилно, няма никаква опасност за гърба на коня. За пример давам съзтезанията по всестранна езда – може би най-сериозното изпитание за коне и ездачи, където се ползват изключително английски седла. Въпросът за хибридните седла: разните кавалерийски, австралийски, тип barefoot т.н оставаме отворен за дискусии и мнения. Ще се радваме да споделите вашите виждания и опит по този въпрос…

ПланаКон